Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen op een natuurlijke manier door te bewegen en te spelen. Maar sommige kinderen ervaren een afwijkende of vertraagde ontwikkeling. Problemen met bewegend functioneren kunnen het dagelijks leven van een kind belemmeren Dit kan veroorzaakt worden door aandoeningen aan het zenuwstelsel, organen, zintuigen, houding- en bewegingsapparaat, of door een tekort aan motorische ervaring. Kinderfysiotherapie richt zich op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Een behandeltraject wordt aangepast aan de hulpvraag en het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.
Zorgoplossingen: Kinderfysiotherapie

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Vermoed je dat jouw kind baat heeft bij kinderfysiotherapie? Om een beeld te schetsen van de problematiek die zich kan voordoen, volgen hieronder enkele voorbeelden.

  • Op zuigelingenleeftijd
    Baby’s met een voorkeurshouding. Baby’s met een lage of hoge lichaamsspanning en/of overstrekken. Bij onrustige baby’s. Baby’s die zich niet zo ontwikkelen als andere baby’s, zoals het niet komen tot kruipen of bijvoorbeeld op de billenschuiven. Bij baby’s van 0-2 jaar kan de behandeling thuis of in de praktijk plaatsvinden.
  • Op peuterleeftijd
    Kinderen met een opvallend looppatroon of een vertraagde motorische ontwikkeling kunnen worden onderzocht. Kinderen die angstig of voorzichtig zijn bij het bewegen kunnen ondersteund worden.
  • Op schoolgaande leeftijd
    Kinderen die veel moeite hebben met vaardigheden die ze in het dagelijkse leven nodig hebben, zoals huppelen, fietsen, zwemmen, aan/uit kleden en veters strikken. Tevens kan een kind houterig of onhandig bewegen waarbij bewegingstherapie zinvol kan zijn. Binnen de fijne motoriek kunnen er problemen zijn met schrijven, knippen of knutselen. In de groeiperiode van een kind kunnen pijnklachten, een asymmetrische houding of vermoeidheidsklachten ontstaan.

Kinderfysiotherapie in 4 stappen

Afspraak plannen

Je kan ons makkelijk bereiken voor het plannen van een afspraak. We zorgen voor een goede afstemming tussen jou en de meest geschikte behandelaar.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek staat het welzijn en de ontwikkeling van het kind centraal. De zorgen en klachten van het kind en de ouders worden zorgvuldig besproken. Onze kinderfysiotherapeut zal op zorgvuldige wijze een behandelplan opstellen dat aansluit op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het kind.

Behandeltraject

Onze kinderfysiotherapeut werkt spelenderwijs samen met het kind om de motorische vaardigheden te verbeteren, de kracht en coördinatie te vergroten en eventuele beperkingen te verminderen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ouders om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Nazorg

We bieden nazorg door middel van advies, begeleiding en eventuele vervolgbehandelingen. Daarnaast worden de ouders ondersteund in het monitoren van de motorische ontwikkeling en het stimuleren van beweging en spel. De fysiotherapeut blijft beschikbaar voor vragen en overleg, zodat het kind optimaal kan blijven groeien en ontwikkelen.

Voor wie?

Als je je zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van je kind, kan je zonder verwijzing contact opnemen met onze kinderfysiotherapeut. Het kan zijn dat bijvoorbeeld het consultatiebureau, leerkrachten of andere specialisten merken dat de ontwikkeling van je kind anders verloopt dan normaal. Zij kunnen adviseren om contact met ons op te nemen.

Kosten

Bij kinderen onder de 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Vakbekwaamheid

Na de opleiding fysiotherapie heeft onze kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen en hun functioneren door middel van een masteropleiding.

Hier staan we voor!

Team Fysiotherapie Woudrichem
Toegankelijk

We staan open voor iedere hulpvraag, van eenvoudig tot en met complexe gezondheidsproblemen.

Deskundig

Ieder van ons blijft zich continu verdiepen in het vakgebied met als doel jou zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Persoonlijk

Op een begripvolle en begrijpelijke manier begeleiden en ondersteunen we bij jouw herstelproces. Daarbij houden we rekening met jouw vragen en wensen.

Fysiotherapie Woudrichem