Kindermanueeltherapie

Kindermanuele therapie is een vorm van manuele therapie dat specifiek is aangepast voor het behandelen van zuigelingen en kinderen tot 18 jaar. Kindermanuele therapie richt op het onderzoeken en behandelen van klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van de wervelkolom en gewrichten in het lichaam, vaak in combinatie met problemen in de spieren en zenuwen.
Kindermanuele therapie Fysiotherapie Woudrichem

Wanneer is kindermanueeltherapie geschikt voor mij of mijn kind?

Kindermanuele therapie kan geschikt zijn in verschillende situaties, afhankelijk van de klachten of problemen die jij of je kind ervaart. Onze kindermanueeltherapeut is de deskundige bij uitstek die adviseert en begeleidt bij kinderen in de leeftijdscategorie 0-1 jaar. Enkele voorbeelden waarin kindermanuele therapie overwogen kan worden:

  • Voorkeurshouding
  • Overstrekken
  • Reflux
  • Lichamelijke klachten, zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn of problemen met beweging
  • Houdingsproblemen, varierend van milde houdingscorrecties tot en het aanpakken van complexere problemen aan de wervelkolom
  • Motorische ontwikkelingsproblemen
  • Sportblessures bij kinderen
  • Groei- en ontwikkelfasen, waarin kinderen tijdelijke klachten kunnen ervaren

Kindermanueeltherapie in vier stappen

Afspraak plannen

We zijn goed bereikbaar voor het inplannen van een afspraak. En zorgen voor een goede afstemming tussen jou en de meest geschikte behandelaar.

Onderzoek

Onze kindermanueeltherapeut stelt eerst vragen over de problematiek van je kind om een gedetailleerd beeld te krijgen van de klachten. Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek. Na het uitvoeren van het onderzoek zal onze kindermanueeltherapeut de bevindingen met jou en/of je kind bespreken. Op basis van deze bevindingen wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeltraject

Er zullen diverse lichte behandeltechnieken worden toegepast op jouw kind gericht. Denk hierbij aan lichte mobilisatietechnieken van nek-, rug, en bekkenregio om de wervelkolom van jouw kind beter te laten functioneren. Vaak wordt er samengewerkt met de kinderfysiotherapeut.

Nazorg

Nazorg is belangrijk bij kindermanuele therapie en dit kan verschillen afhankelijk van de specifieke behoeften van je kind en de resultaten van het behandeltraject. Onze kindermanueeltherapeut kan helpen met advies en educatie, het bieden van oefenprogramma’s en preventieve maatregelen.

Voor wie?

In principe kan ieder kind terecht bij de kindermanueeltherapeut. Je hebt in de meeste gevallen geen verwijzing van een arts nodig. Tijdens het onderzoek beoordeeld de therapeut of kindermanueeltherapie de juiste behandeling is voor jouw klachten.

Kosten

Voor minderjarigen wordt kindermanueeltherapie vergoed via de basisverzekering.

Vakbekwaamheid

Onze kindermanueeltherapeut is een manueeltherapeut die na de opleiding voor manuele therapie een opleiding voor kindermanueeltherapie heeft gevolgd. Kindermanueeltherapeduten zijn geregistreerd in het EWMM Nederland register.

Hier staan we voor!

Team Fysiotherapie Woudrichem
Toegankelijk

We staan open voor iedere hulpvraag, van eenvoudig tot en met complexe gezondheidsproblemen.

Deskundig

Ieder van ons blijft zich continu verdiepen in het vakgebied met als doel jou zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Persoonlijk

Op een begripvolle en begrijpelijke manier begeleiden en ondersteunen we bij jouw herstelproces. Daarbij houden we rekening met jouw vragen en wensen.

Fysiotherapie Woudrichem