Orofaciaal fysiotherapie

Orofaciaal fysiotherapie is een specialisatie in de fysiotherapie die zich richt op het onderzoeken en behandelen van klachten in de hoofd-, hals- en kaakregio. De orofaciaal fysiotherapeut zal middels een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek bekijken wat de oorzaak van uw klachten is. Naar aanleding van deze bevindingen zal hij een behandelplan opstellen. Hierbij wordt er vaak samengewerkt met andere disciplines.
Zorgoplossingen: Orofaciaal

Wanneer is orofaciaal fysiotherapie geschikt voor mij?

De orofaciaal fysiotherapeut is de deskundige bij uitstek die adviseert en begeleidt bij pijn en problemen in het hoofd-, hals- en kaakgebied zoals:

  • Kaakklachten
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  • Hoofdpijnklachten
  • Duizeligheid
  • Somatische tinnitus
  • Aangezichtsverlamming
  • Pijn in het aangezicht, hoofd, hals en kaak
  • Gevolgen van kanker in relatie tot het functioneren van hoofd-, hals- en kaakgebied
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken in het hoofd-, hals- en kaakgebied

Orofaciaal fysiotherapie in vier stappen

Afspraak plannen

Je kan ons makkelijk bereiken voor het plannen van een afspraak. We zorgen voor een goede afstemming tussen jou en de meest geschikte behandelaar.

Onderzoek

De orofaciaal fysiotherapeut stelt u eerst vragen over de klacht en hoe en wanneer deze zijn ontstaan. Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek zodat er vastgesteld kan worden waar de oorzaken zitten van uw klachten. Naar aanleiding hiervan bepaalt de orofaciaal fysiotherapeut of een behandeling zinvol is en zal samen met ud de mogelijkheden bekijken.

Behandeltraject

De orofaciaalfysiotherapeut past diverse behandeltechnieken toe om de klachten te beinvloeden. Denk hierbij naast uitleg en advies over uw klacht aan ontspanningtechnieken , mobilisatietechnieken en oefeningen om uw hoofd-, hals- en nekregio beter te laten functioneren. Vaak wordt er samengewerkt met tandartsen, KNO-artsen, gnathologen en psychologen om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Nazorg

De orofaciaal fysiotherapeut van Fysiotherapie Woudrichem past verschillende behandeltechnieken toe om jouw klachten te verlichten en het herstel te bevorderen. Denk hierbij aan ontspanningstechnieken, mobilisaties, en specifieke oefentherapie. De behandeling richt zich op het herstellen of het verminderen van de klachten en het bewust worden van de oorzaken van het probleem. Je wordt actief betrokken bij het behandelproces.

Voor wie?

In principe kan iedereen terecht bij een orofaciaalfysiotheapeut. Je hebt in de meeste gevallen geen verwijzing van een arts nodig. Tijdens het onderzoek beoordeeld de therapeut of orofaciale fysiotherapie de juiste behandeling is voor jouw klachten.

Kosten

Voor minderjarigen wordt orofaciale fysiotherapie vergoed via de basisverzekering. Voor personen boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Vakbekwaamheid

Onze orofaciaalfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding voor fysiotherapie een masteropleiding voor orofaciale fysiotherapie heeft gevolgd. Orofaciaal fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Fysiotherapie en lid van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie.

Hier staan we voor!

Team Fysiotherapie Woudrichem
Toegankelijk

We staan open voor iedere hulpvraag, van eenvoudig tot en met complexe gezondheidsproblemen.

Deskundig

Ieder van ons blijft zich continu verdiepen in het vakgebied met als doel jou zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Persoonlijk

Op een begripvolle en begrijpelijke manier begeleiden en ondersteunen we bij jouw herstelproces. Daarbij houden we rekening met jouw vragen en wensen.

Fysiotherapie Woudrichem