Mijn kind ontwikkelt zich niet goed

De meeste kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen op een natuurlijke manier door te bewegen en te spelen. Maar sommige kinderen ervaren een afwijkende of vertraagde ontwikkeling. Dit kan veroorzaakt worden door aandoeningen aan het zenuwstelsel, organen, zintuigen, houding- en bewegingsapparaat, of door een tekort aan motorische ervaring. Onze kinderfysiotherapeut zal deskundige ondersteuning kunnen bieden in helpen ontwikkelen van je kind.
Zorgvraag: Ontwikkeling kind

Hulp bij de ontwikkeling van je kind

Problemen met bewegend functioneren kunnen het dagelijks leven van een kind belemmeren. Door fysiotherapie helpen we de motorische en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. De bewegingstherapie wordt aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind en de hulpvraag.

Hulp bij de ontwikkeling van je kind in 4 stappen

Afspraak plannen

Je kan ons makkelijk bereiken voor het plannen van een afspraak. We zorgen voor een goede afstemming tussen jou en de meest geschikte behandelaar.

Onderzoek

Tijdens de intake voor kinderfysiotherapie staat het welzijn en de ontwikkeling van het kind centraal. De zorgen en klachten van het kind en de ouders worden zorgvuldig besproken.

Behandeltraject

Onze kinderfysiotherapeut richt zich op het optimaliseren van de motorische vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling bij kinderen. De behandeling kan bestaan uit diverse oefeningen, spelvormen en technieken die specifiek zijn afgestemd op de leeftijd en de hulpvraag van het kind.

Nazorg

Nazorg is van belang om de behaalde resultaten te behouden en verdere ontwikkeling te stimuleren. Onze kinderfysiotherapeut biedt nazorg door middel van advies, begeleiding en eventuele vervolgbehandelingen.

Hier staan we voor!

Team Fysiotherapie Woudrichem
Toegankelijk

We staan open voor iedere hulpvraag, van eenvoudig tot en met complexe gezondheidsproblemen.

Deskundig

Ieder van ons blijft zich continu verdiepen in het vakgebied met als doel jou zo optimaal mogelijk te kunnen helpen.

Persoonlijk

Op een begripvolle en begrijpelijke manier begeleiden en ondersteunen we bij jouw herstelproces. Daarbij houden we rekening met jouw vragen en wensen.

Fysiotherapie Woudrichem